ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 52) 24 ก.ค. 63
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบนโยบาย การเปิดภาคเรียนทึ่1/2563 (อ่าน 106) 26 มิ.ย. 63
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน (อ่าน 145) 20 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไผ่ตัน แจ้งกําหนดการรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 588) 01 มิ.ย. 63
เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม (อ่าน 197) 01 มิ.ย. 63
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดไผ่ตัน ครั้งที่ 2 (อ่าน 173) 28 พ.ค. 63
เยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 276) 21 พ.ค. 63
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 269) 15 พ.ค. 63
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล (อ่าน 230) 15 มี.ค. 63
ผู้ตรวจราชการสูงตรวจติดตามการดำเนินการฯ (อ่าน 184) 04 มี.ค. 63
ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 145) 28 ก.พ. 63
คัดกรองนักเรียน ป้องกันไวรัสโคโรนา (อ่าน 246) 06 ก.พ. 63
Big Cleaning Day (อ่าน 213) 05 ก.พ. 63
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 161) 01 ก.พ. 63
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 (อ่าน 221) 11 ม.ค. 63
ถ่ายทำรายการ "ธรรมนำใจ" (อ่าน 231) 12 ธ.ค. 62
ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานประกอบการแสดง (อ่าน 450) 10 ธ.ค. 62
ป.ป.ท.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 300) 10 ธ.ค. 62
ชมนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ 2562 (อ่าน 187) 08 ธ.ค. 62
ตรวจลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 201) 26 พ.ย. 62
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 157) 26 พ.ย. 62
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4710) 20 พ.ย. 62
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 5 (อ่าน 207) 19 พ.ย. 62
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 245) 11 พ.ย. 62
อ่านสารวันสันติภาพโลก (อ่าน 282) 20 ก.ย. 62
กิจกรรมกตเวทิตาจิต (อ่าน 380) 18 ก.ย. 62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 298) 21 ส.ค. 62
ตรวจราชการ (อ่าน 299) 16 ส.ค. 62
ไผ่ตันร่วมงานกิจกรรมสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (อ่าน 290) 02 ส.ค. 62
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายที่ 10 (อ่าน 248) 31 ก.ค. 62
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 404) 15 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการเขตพญาไท ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 477) 17 พ.ค. 62
ประชุมครูตามโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (อ่าน 372) 14 พ.ค. 62
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 (อ่าน 489) 13 พ.ค. 62
โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (อ่าน 411) 13 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 508) 01 พ.ค. 62
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 330) 29 มี.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 258) 20 มี.ค. 62
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (อ่าน 324) 13 มี.ค. 62
รับทุนการศึกษาไอจิไก (อ่าน 243) 08 มี.ค. 62