ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 (อ่าน 68) 11 ม.ค. 63
ถ่ายทำรายการ "ธรรมนำใจ" (อ่าน 75) 12 ธ.ค. 62
ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานประกอบการแสดง (อ่าน 216) 10 ธ.ค. 62
ป.ป.ท.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 36) 10 ธ.ค. 62
ชมนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ 2562 (อ่าน 49) 08 ธ.ค. 62
ตรวจลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 61) 26 พ.ย. 62
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 47) 26 พ.ย. 62
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 248) 20 พ.ย. 62
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 5 (อ่าน 79) 19 พ.ย. 62
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 103) 11 พ.ย. 62
อ่านสารวันสันติภาพโลก (อ่าน 165) 20 ก.ย. 62
กิจกรรมกตเวทิตาจิต (อ่าน 222) 18 ก.ย. 62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 191) 21 ส.ค. 62
ตรวจราชการ (อ่าน 183) 16 ส.ค. 62
ไผ่ตันร่วมงานกิจกรรมสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (อ่าน 181) 02 ส.ค. 62
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายที่ 10 (อ่าน 137) 31 ก.ค. 62
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 273) 15 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการเขตพญาไท ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 336) 17 พ.ค. 62
ประชุมครูตามโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (อ่าน 226) 14 พ.ค. 62
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 (อ่าน 351) 13 พ.ค. 62
โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (อ่าน 295) 13 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 366) 01 พ.ค. 62
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 199) 29 มี.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 174) 20 มี.ค. 62
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (อ่าน 213) 13 มี.ค. 62
รับทุนการศึกษาไอจิไก (อ่าน 147) 08 มี.ค. 62
กิจกรรม มหกรรมดนตรี ตามรอยวิถีพ่อแบบพอเพียง (อ่าน 125) 01 มี.ค. 62
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น pm2.5 (อ่าน 98) 06 ก.พ. 62
ถ่ายทำรายการ “คิดสิ...ต้องรอด” (อ่าน 158) 06 ก.พ. 62
ผู้อำนวยการเขตพญาไท ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 163) 02 ก.พ. 62
ร่วมกิจกรรมงานวันครู 2562 (อ่าน 128) 24 ม.ค. 62
เดินรณรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ (อ่าน 149) 24 ม.ค. 62
กล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 (อ่าน 313) 14 ม.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 (อ่าน 145) 05 ม.ค. 62
กิจกรรมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2562 (อ่าน 133) 05 ม.ค. 62
สังสรรค์บุคลากรสวัสดีปีใหม่2562 (อ่าน 167) 05 ม.ค. 62
รับถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 (อ่าน 341) 24 ก.ย. 61
อ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพโลก (อ่าน 193) 21 ก.ย. 61
การรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด (อ่าน 242) 14 ก.ย. 61
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กทม. ระดับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ของโรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 211) 06 ส.ค. 61