ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน (อ่าน 4) 24 ก.ค. 63
สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 63) 03 ก.ค. 63
ผู้อำนวยการเขตพญาไทพร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ตัน การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563 (อ่าน 86) 01 ก.ค. 63
เตรียมความพร้อมป้องกันไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม (อ่าน 102) 29 มิ.ย. 63
แจ้งมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเปิดภาคเรียน (อ่าน 158) 23 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอน (อ่าน 150) 23 มิ.ย. 63
การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 107) 18 มิ.ย. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ยังไม่ได้รับนม และหนังสือแบบเรียน (อ่าน 159) 16 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การรับนมโรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 803) 15 พ.ค. 63
ประชุมคณะครูและผู้บริหารทางออนไลน์ (อ่าน 580) 27 เม.ย. 63
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (อ่าน 160) 11 ม.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 277) 05 พ.ย. 62
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร (อ่าน 289) 25 ต.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 277) 28 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 284) 05 พ.ย. 61
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 432) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 (อ่าน 313) 13 ส.ค. 61
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (อ่าน 273) 17 ก.ค. 61
เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด (อ่าน 534) 07 มี.ค. 61
ร่วมแสดงความยินดี (อ่าน 415) 24 ก.พ. 61
โครการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี โรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 511) 22 ก.พ. 61
ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ (อ่าน 599) 10 ก.พ. 61
ประเมินโรงเรียนวัดไผ่ตัน ตามโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 รอบการประกวดในระดับชาติ (อ่าน 363) 05 ก.พ. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ O - NET (อ่าน 344) 29 ม.ค. 61
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครู (อ่าน 720) 16 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 937) 11 พ.ย. 60