ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเด็กดีเด่นแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง ฐิตินันท์ บุญแจ่ม
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2562,12:32   อ่าน 152 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเด็กดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง ยุพารัตน์ นามสง่า
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2562,12:30   อ่าน 179 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : คณะนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2561,09:21   อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ประกาศข่าวทางวิทยุ ในวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม - เด็กหญิงน้ำฝน คนชาญ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,09:19   อ่าน 262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเด็กดีเด่นแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทรธิดา บุญมั่น
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,09:15   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี ผ่านเข้ารอบระดับภาค
ชื่อนักเรียน : คณะนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,09:12   อ่าน 227 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเด็กดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,09:04   อ่าน 241 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมประกวดร้องเพลงรายการไมค์ทองคำเด็ก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2560,18:12   อ่าน 291 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2560,09:04   อ่าน 529 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เดินทางไปร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,13:57   อ่าน 226 ครั้ง