ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการเขตพญาไทพร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ตัน การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสินธุ์ชัย  บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ ลงตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 การรักษาความสะอาดด้านสุขาภิบาลอาหารในการประกอบปรุงอาหารให้นักเรียนในโรงครัว ให้เป็นไปตามมาตรการฯ ในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดไผ่ตัน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,13:46   อ่าน 85 ครั้ง