ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมป้องกันไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม
 วันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ แพทย์หญิงขวัญตา เอื้ออุฬาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๑ ประดิพัทธ์และคณะ มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (โควิด - ๑๙) โดยมีนายทิฆัมพร  เดชะคุปต์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตพญาไท  ดร.นพดล  ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดไผ่ตัน  สำนักงานเขตพญาไท เข้ารับการอบรม


โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,18:42   อ่าน 101 ครั้ง