ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดไผ่ตัน จัดประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.นพดล  ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงสุดต่อไป
ดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 264 ครั้ง