รอบรั้วไผ่ตัน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ตัน
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเกรียงไกร  จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เขตพญาไท พร้อมด้วยนางสาวเปรมใจ  บุญประสพ ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ตัน พร้อมกับให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนในการสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ National Test (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนางสาวรัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,12:00   อ่าน 340 ครั้ง