รอบรั้วไผ่ตัน
ผู้ตรวจราชการสูงพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ตัน
วันจันทร์ที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๔  นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมคณะผู้บริหารเขตพญาไท นางสาวรัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดไผ่ตันและบุคลากรโรงเรียนวัดไผ่ตัน พร้อมฝ่ายการศึกษา เขตพญาไท ให้การต้อนรับท่านศิริพร ปิยะนาวิน ผู้ตรวจราชการสูงและคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม ด้านการศึกษา  ด้านงบประมาณ  และการพัฒนาด้านสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดไผ่ตันการดำเนินการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,09:52   อ่าน 236 ครั้ง