รอบรั้วไผ่ตัน
อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 วันพุธที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จากกองปฎิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  ได้มาอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดไผ่ตัน โดยมีนางสาวรัสรินทร์   รวงผึ้งวีระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ตัน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,16:24   อ่าน 3788 ครั้ง