ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดไผ่ตัน
วันที่ 16  พฤศจิกายน  2563<< นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ศรีอ่อน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดไผ่ตัน ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวรัสรินทร์  รวงผึ้งวีระโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางกัญญ์พิชญา  สุภาผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานจากนางสาวรัสรินทร์  รวงผึ้งวีระโชติ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2563,16:07   อ่าน 109 ครั้ง