ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบนโยบาย การเปิดภาคเรียนทึ่1/2563
วันศุกร์ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓    นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นางสาวศศิธร  เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท นายทิฆัมพร  เดชะคุปต์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวเปรมใจ  บุญประสพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและมาตรการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยมีดร.นพดล  ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดไผ่ตัน  สำนักงานเขตพญาไท ให้การต้อนรับตรวจเยี่ยม
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,15:05   อ่าน 106 ครั้ง