ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักการศึกษา นำโดย น.ส.นฤมล กังวาลไกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตพญาไท และดร.นพดล  ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงาน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2563,08:48   อ่าน 145 ครั้ง