ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อํานวยการสํานัก การศึกษา มอบหมายให้นางสาวนฤมล กังวาลไกล ศึกษานิเทศก์กลุ่มกรุงเทพกลางและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดไผ่ตัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่1 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563) โดยมีนายทิฆัมพร เดชะคุปต์ หัวหน้าฝ่าย การศึกษา สํานักงานเขตพญาไท ดร.นพดล ฤทธิโสม ผู้อํานวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดไผ่ตัน สํานักงานเขตพญาไท ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,17:24   อ่าน 240 ครั้ง