ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล
โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นำโดย นายนพดล  ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา รอบครูพี่เลี้ยง ระดับ ป.ต้น วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนวัดไผ่ตัน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2563,16:03   อ่าน 180 ครั้ง