ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563,14:53   อ่าน 118 ครั้ง