ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วไผ่ตัน
ป.ป.ท.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 นางสาวอุษา บานเย็น ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน. นำคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ อาหารกลางวันที่เด็กได้รับประทานต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และปริมาณเพียงพอ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนด โดยมีนายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน ร่วมให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินการ
ดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2562,12:54   อ่าน 401 ครั้ง