ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดบริเวณ อาคารห้องสำนักงานและพื้นที่ส่วนรวม
โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท ได้ทำความสะอาดบริเวณ อาคารห้องสำนักงานและพื้นที่ส่วนรวมทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย Covid -19 (สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หยุดเชื้อเพื่อชาติ)             		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,13:56   อ่าน 121 ครั้ง